Srpski English

Predsednik Društva

Goran Dimitrijević- viši radiološki tehničar

Leskovac


 

Potpredsednik Društva


Viktor Molner-

Udruženje zdr radnika Kikinda


 

Sekretar Društva

Katarina Stojković-

SUZR Beograd- IORS


 

Koordinacioni odbor:

 

- Bojana Zdravković, Udruženje Jagodina

- Jelena Vukojičić- UZR Ćuprija

- Svetlana Stevanović, SUZR Beograd