Srpski English

Примедба на предлог формирања Академија струковних студија – Београд 3. упућена Министарству за просвету науку и технологију Србије, Министарству здравља Републике Србије, Кабинету председника Србије, Савету за реформу високог образовања, Комори медицинских сестара и здравствених техничара Србије, Синдикатима у здравству ...

Примедба на предложени нацрт платних разреда, платних група запослених у јавном сектору здравства ( за профил зубни техничар) - упућена  Министарству за просвету науку и технологију Србије,Министарству здравља Републике Србије, Кабинету председника Србије, Савету за реформу високог образовања, Комори медицинских сестара и здравствених техничара Србије, Синдикатима у здравству

Поништење акредитације предавача  за Стручни скуп (под евиденционим бројем  Д-1-883/18 који је акредитован у јулском року број  153-02-3942/2017-01  и  одржава се  06.10.2018. године у Вршцу - Председнику Здравственог савета републике  Србије, директору Коморе Медицинских сестара и здравствених  техничара Србије, Председнику Савеза удружења здравствених радника Србије

...NAJAVLJUJEMO...


PROGRAM...


 

 

 

opširnije...