Srpski English


Примедба на предлог формирања Академија струковних студија – Београд 3. упућена Министарству за просвету науку и технологију Србије, Министарству здравља Републике Србије, Кабинету председника Србије, Савету за реформу високог образовања, Комори медицинских сестара и здравствених техничара Србије, Синдикатима у здравству ...

Примедба на предложени нацрт платних разреда, платних група запослених у јавном сектору здравства ( за профил зубни техничар) - упућена  Министарству за просвету науку и технологију Србије,Министарству здравља Републике Србије, Кабинету председника Србије, Савету за реформу високог образовања, Комори медицинских сестара и здравствених техничара Србије, Синдикатима у здравству

Поништење акредитације предавача  за Стручни скуп (под евиденционим бројем  Д-1-883/18 који је акредитован у јулском року број  153-02-3942/2017-01  и  одржава се  06.10.2018. године у Вршцу - Председнику Здравственог савета републике  Србије, директору Коморе Медицинских сестара и здравствених  техничара Србије, Председнику Савеза удружења здравствених радника Србије

aktuelno...

"Samo od nas zavisi"- radovi sa otvaranja Nacionalnog kongresa zdravstvenih radnika Srbije - Zlatibor , oktobar 2018. god


"Hoćemo i možemo bolje"- radovi sa otvaranja Nacionalnog kongresa zdravstvenih radnika Srbije - Zlatibor , maj 2018. god


"Snaga, pobeda, znanjei"- radovi sa otvaranja Simpozijuma zdravstvenih radnika - Zlatibor , oktobar 2017. god.


"Snagom reči"- radovi sa otvaranja Simpozijuma zdravstvenih radnika - Zlatibor , oktobar 2016. god.


"SRPSKE SESTRE I BABICE ZAKORAČILE U EVROPU"