Srpski English

aktuelno...

Prezentacija SUZRS povodom 70 godina postojanja i uspešnog rada....


Reagovanje " NE HVALA NA HVALA"...


Medicinske sestre : Glas za vođstvo- Investirajte u negu i poštujte prava kako biste osigurali globalno zdravlje...


Prilog TV Lav Užice o Nacionalnom kongresu zdr. radnika Srbije - oktobar 2021...


Ponosni ! Deo smo svetske elite !! Savez na poziv CNA učestvuje na webinaru : " Pojas i putevi za Internacionalnu razmenu iskustava sestara na pandemiju Covid 19"...


SESTRE SVETA ZAJEDNO-Podrška ICN  medicinskim sestrama Srbije u borbi protiv Pandemije  Covid 19 !!...


Intervju Predsednice SUZRS u Singapuru za Švedski časopis "Nega"...

Potpisan Memorandum  o saradnji SUZRS sa CNA (Kineskom sestrinskom  asocijacijom ) koja broji  4.000 000 sestara...

Izveštaj sa zasedanja Skupštine CNR-A  I Kongresa ICN- Barselona Maj 2017...


Pismo Predsednice ICN upućeno Predsednici SUZRS...


ICN je na  Samitu za Jugoistočni Balkan sa Đžudit Šaman i ledire NNA  donelo Delkaraciju o problemima sestara  sa ovih prostora ...


"SRPSKE SESTRE I BABICE ZAKORAČILE U EVROPU"

...N A J A V LJ U J E M O...

 

OPŠIRNIJE


Društvo medicinskih sestara,
tehničara i babica  objavljuje
Konkurs
za dodelu zlatnog znaka
za 2024. godinu

opširnije...