Srpski English

aktuelno...

"Saradnja kao izbor"- radovi sa otvaranja Nacionalnog kongresa zdravstvenih radnika Srbije - Zlatibor , oktobar 2019. god


 

"Samo od nas zavisi"- radovi sa otvaranja Nacionalnog kongresa zdravstvenih radnika Srbije - Zlatibor , oktobar 2018. god


 

"Hoćemo i možemo bolje"- radovi sa otvaranja Nacionalnog kongresa zdravstvenih radnika Srbije - Zlatibor , maj 2018. god


 

"Snaga, pobeda, znanjei"- radovi sa otvaranja Simpozijuma zdravstvenih radnika - Zlatibor , oktobar 2017. god.


"Snagom reči"- radovi sa otvaranja Simpozijuma zdravstvenih radnika - Zlatibor , oktobar 2016. god.


"SRPSKE SESTRE I BABICE ZAKORAČILE U EVROPU"