Srpski English

NAJAVLJUJEMO...

Poštovane koleginice i kolege,

da bi pokazali da smo  kao zdravstveni radnici odgovorni  jer smo dobili mogućnost da se stručno sastanemo, ODLUČILI SMO da vas zamolimo da dođete na Kongres obavezno sa potvrdom o vakcinaciji na Covid 19 ili negativnom PCR testom ne starijim 72 h ili antigen testom ne starijim od 24 h, da bi radili opuštano i bezbedno i da bi se  vratili kući zdravi.  Takodje, tokom stručnog skupa  obavezno  je poštovanje mera zastite  Kriznog štaba Vlade Srbije.

Kongres će se realizovati: standardno/on line, (hybrid meetings  kroz interaktivnu razmenu) u salama hotela Palisad na Zlatiboru!

ORGANIZACIONI ODBOR KONGRESA


 

 

opširnije....


  

 

Poštovane koleginice i kolege,

da bi pokazali da smo kao zdravstveni radnici odgovorni jer smo dobili mogućnost da se stručno sastanemo, ODLUČILI SMO da vas zamolimo da dođete na Kongres obavezno sa potvrdom o vakcinaciji na Covid 19 ili negativnom PCR testom ne starijim 72 h ili antigen testom ne starijim od 24 h, da bi radili opuštano i bezbedno i da bi se vratili kući zdravi. Takodje, tokom stručnog skupa obavezno je poštovanje mera zastite Kriznog štaba Vlade Srbije.

Kongres će se realizovati: standardno/on line, (hybrid meetings kroz interaktivnu razmenu) u salama hotela Palisad na Zlatiboru!

ORGANIZACIONI ODBOR KONGRESA

 

aktuelno...

"Saradnja kao izbor"- radovi sa otvaranja Nacionalnog kongresa zdravstvenih radnika Srbije - Zlatibor , oktobar 2019. god


 

"Samo od nas zavisi"- radovi sa otvaranja Nacionalnog kongresa zdravstvenih radnika Srbije - Zlatibor , oktobar 2018. god


 

"Hoćemo i možemo bolje"- radovi sa otvaranja Nacionalnog kongresa zdravstvenih radnika Srbije - Zlatibor , maj 2018. god


 

"Snaga, pobeda, znanjei"- radovi sa otvaranja Simpozijuma zdravstvenih radnika - Zlatibor , oktobar 2017. god.


"Snagom reči"- radovi sa otvaranja Simpozijuma zdravstvenih radnika - Zlatibor , oktobar 2016. god.


"SRPSKE SESTRE I BABICE ZAKORAČILE U EVROPU"