Srpski EnglishPublikacija  je nastala u okviru implementacije projekta  Ministarstva zdravlja koji finansira EU "Tehnička podrška za tretman medicinskog otpada u Srbiji". U izradi priručnika učestvovala je radna grupa u sastavu: Radmila Nešić, Radmila Jazić, Milica Kaitović, Snežana Stevančević, Ana Pavlović, Nenad Brkić,  Elizabet Peterson, i  Verica Jovanović
Priručnik je nastao u okviru implementacije projekta  Ministarstva zdravlja koji finansira EU "Tehnička podrška za tretman medicinskog otpada u Srbiji". U izradi priručnika učestvovala je radna grupa u sastavu: Jan Gerrit Tesink, Jorn Lauridsen,  Velibor Canić, Jelica Perović, Goran Stamenković, Mirjana Banković- Magić, Verica Jovanović