Srpski English

Društvo laboratorijskih tehnologa i tehničara Srbije

 

Predsednik Društva


Vlada Jerinić, strukovno medicinski laboratorijski tehnolog

IKV "Dedinje" Beograd


 

Potpredsednika Društva

icn

Goran Stamenković, strukovno medicinski laboratorijski tehnolog

Leskovac


Sekretar Društva

Marijana Topalović

SUZR Beograd- IORS

 


 


Koordinacioni odbor  : 

- Marina Pejić- KBC Zvezdara
- Duško Dabić, Udruženje Užice
- Mirjana Gajić,SUZRBeograd ( predsednik BIOHEMIJSKE SEKCIJE)
- Biljana Lazarević, VMA ( predsednik HISTOPATOLOŠKE SEKCIJE)
- Milica Matas, IORS ( predsednik sekcije  MOLEKULARNE GENETIKE)
- Dragica Milenković,Udruženje Jagodina ( predsednik MIKROBIOLOŠKE sekcije)
- Maja Jovanović- UZR Jagodine
- Vesna Petronijević, IORS
- Jelena Daković, KBC Zvezdara
- Zorica Lukić, UZR Loznice
- Boris Paunović- UZR Kikinde